چرا عطرمان پراکندگی ندارد ؟

1- انتخاب عطر و چگونگي استفاده از آن اين تفاوتها را سبب مي شود . عطر هم مانند لباس آداب پوشيدن دارد ! بله پوشيدن . انگليسي زبانها عطر را پوشيدني مي دانند براي همين اصطلاح wearing a perfume را بكار مي برند . شما بايد عطر مناسب خود را پيدا كنيد . پوست شما – روشني يا تيرگي پوست – چرب يا خشك بودن آن – شرايط آب و هوايي و فصل در چگونگي بروز رايحه عطر دخالت مستقيم دارد .

2- قبل از عطر زدن حتما دوش بگيريد . اين نكته كليدي است . دوش گرفتن سبب مي شود ترشحات سطح پوست شما كه ممكن است كيفيت رايحه را در اثر واكنش شيميايي تحت تاثير قرار دهد كاملا پاك شود . از شامپوي بدن بدون رايحه و يا نزديك به رايحه اي كه مي خواهيد استفاده كنيد بهره بگيريد .

3- حالا عطر خود را برداريد . از فاصله بيست سانتيمتري عطر را بر روي نقاط نبض دار بدن اسپري كنيد . نگران نباشيد عطر هدر نمي رود . عطر نبايد پوست شما را خيس كند بلكه ذرات آن بايد بر روي پوست شما بنشيند . نبض دو دست – زير گوشها بر روي گردن – نبض آرنجها و پشت زانوها بهترين مكان براي پاشيدن عطر است . هرگز نقاطي را كه عطر بر آن اسپري شده به هم نماليد . ما عادت دارم عطر را بر روي پوست خود بماليم اين كار غلط است . چراكه سبب مي شود حلال عطر تركيبات سطح پوست را حل كرده و به همراه اسانس عطر منتشر كند .

4- مشام شما پنج دقيقه بعد پر مي شود و شما ديگر رايحه را حس نخواهيد كرد . اين دليلي بر اين نيست كه ديگران متوجه عطر شما نمي شوند . اعتماد به نفس داشته باشيد . همين موضوع بدون آنكه بدانيد بر انتشار رايحه عطر شما تاثير مي گذارد . چهار ساعت بعد از استفاده از عطر يك بار ديگر و فقط دو اسپري بر روي نبض ها رايحه را تجديد كنيد . يقين بدانيد رايحه عطر شما فضا را پر مي كند .

5- اگر آنتي بيوتيك مصرف مي كنيد عطر نزنيد و يا بيش از دو اسپري نزنيد . تركيبات آنتي بيوتيك معمولا اثري نامطلوب بر ترشحات پوستي شما گذاشته و در پاره اي موارد رايحه عطر شما را ناخوشايند مي كنند .

6- بعد از استفاده از عطر و ادکلن آن را در محيط خنك و دور از تابش آفتاب نگهداري كنيد . عطرها در اين شرايط معمولا تا هشت سال طراوت رايحه خود را حفظ مي كنند . حتما درپوش محافظ عطر را بعد از استفاده روي والف بگذاريد .

7- به فصل استفاده و زمان هاي پيشنهادي براي استفاده عطر و مكان آن توجه كنيد . هر عطري براي استفاده در شرايطي مناسب است نه همه شرايط . از روايح سنگين در محافل رسمي – روايح تازه و لطيف در جمع دوستانه و روايح تند در بيرون از منزل استفاده كنيد .

7 – خانمها مي توانند دو اسپري هم روي موهاي خود عطر بزنند . حركت موها انتشار رايحه را به شدت تقويت خواهد كرد .