آبرسان

فواید کرم دور چشم | افرا مارکت

/post-111

کرم های دور چشم در حال افزایش هستند، اما چرا؟ شاید به این دلیل است که ما در نهایت متوجه این واقعیت شدیم که چشمان شما کانون فرآیند پیری روی صورت شما هستند. آنها همچنین دارای پوست نازک تری هستند که در زمانی که شما خسته هستید یا به اندازه کافی نخوابیده اید ظاهر می شود.