🔹کودک باید بتواند در مواقع لزوم، از حق خود دفاع کند، جواب بدهد، مبارزه کند، مخالفت کند...✅ 🔹اینکه کودک همیشه حرف گوش کند نشانه سلامت روانی نیست❌ 

🔸فضایی فراهم کنید که کودک احساس امنیت و آرامش کند. به او نشان دهید که خانه جایی است که می‌تواند بدون نگرانی احساسات و افکارش را بیان کند.😊

  🔸هرگونه تلاش کودک برای تعامل با دیگران را تحسین کنید، حتی اگر کوچک باشد.👏

  #تربیت_فرزند