♦️ یکی از علت های گریه کردن کودک باج گیریه🤨 

🔹در برابر خواسته هاش گریه می کنه چون نقطه ضعف شما رو فهمیده.😊

  🔹فهمیده اگه شروع کنه به گریه کردن، شما سریع بهش میگید آروم باشه، گریه نکن، صدات میره خونه همسایه...🤫

🔹البته این موضوع با برطرف کردن نیاز های کودک فرق داره. مثلا اگر کودک به شما بگه مدادرنگی لازم دارم باید براش بخری ولی اگه بعدش بگه برام بسته‌ی ۴۸ تاییش بخر و شروع کنه به گریه گردن به هیچ عنوان نباید براش تهیه کنی❌  

🔸وقتی یه بار گذاشتی گریه کنه و متوجه بشه که با گریه کردن چیزی درست نمیشه دفعه بعد برای رسیدن به خواسته هاش به گریه متوسل نمیشه👌

#تربیت_فرزند