🔹وقتی به رفتار ها و صحبت های کودکتون توجه نمی کنید اون مجبور میشه از این روش استفاده کنه تا توجه شما رو جلب کنه حتی شاید معنای اون کلمات زشت هم ندونه.


🔹اگه نسبت به بددهنی کردن کودکتون واکنش نشون بدید تو ذهنش موندگار میشه اما اگه بهش توجه نکنید چند بار تکرارش می کنه میبینه کسی براش مهم نیست دیگه هیچ وقت تکرارش نمی کنه.


✅ #تربیت_فرزند