یه فرد غریبه خواست باهاش جایی بری یا بهش کمک کنی بگو ببخشید من شمارو نمیشناسم اول باید از مامان و بابام اجازه بگیرم 


مامان باباهای مهربون نظرتون چیه؟
اگه دوس داشتیند عکس ها را  واسه بقیه مامان باباها استوری  ❤️

پایین صفحه نظر یادتون نره