برای پیشگیری از بروز قارچ ناخن روش های زیر توصیه می شود:

– دست ها و پاهای خود را مرتب بشویید و پس از هر بار شستشو حتما آنها را کاملا خشک نمایید.

– در صورت برخورد یا لمس ناخن آلوده، محل مورد نظر را به خوبی شستشو دهید.

– از راه رفتن در مکان های عمومی با پاهای برهنه خودداری نمایید.

– از جوراب هایی استفاده نمایید که تعریق را به خود جذب می کنند.

– در صورت علاقمندی به کاشت ناخن، به سالن های معتبر مراجعه کنید.

– از کفش هایی استفاده کنید که رطوبت پا را کاهش می دهند.

– از استفاده از ناخن مصنوعی و لاک های نامرغوب پرهیز نمایید.

– در هنگام برداشتن گوشه های ناخن احتیاط کنید.

– همواره ناخن ها را کوتاه نگاه دارید.