برای کنترل تعریق بیش از اندازه بدن می توانید از نکات زیر استفاده کنید:

– محیط اطراف خود را به ویژه در هنگام شب خنک و راحت نگاه دارید.

– از مصرف غذاهای تند، الکل، کافئین و خوراکی هایی که منجر به تعریق می شود خودداری کنید.

– با تجویز پزشک داروهای ضدتعریق قوی تری مصرف کنید.

– از لباس های گشاد با الیاف طبیعی استفاده کنید.

– از کفش و جوراب های فاقد الیاف پلاستیکی استفاده کنید و در صورت امکان صندل بپوشید تا دمای بدنتان در طول روز پایین بیاید.

– عرق خود را در طول روز با دستمال تمیز کنید تا پوستتان خشک بماند.

– از پنکه های دستی یا اسپری یخ استفاده کنید تا خنک بمانید و کمتر عرق کنید.