⛈️احتمال ورود موج بارشی در پایان هفته به نیمه جنوبی کشور;

▪️خروجی مدلها برای روز های پایانی هفته تاکید بر ورود یک موج بارشی با ماهیت سودانی مدیترانه ای از سمت جنوب غرب کشور دارند که برخی از نقاط جنوبی نیز احتمالا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
▪️این موج بارشی از روز چهارشنبه از سمت جنوب غرب وارد می شود و تا روز پایانی هفته در نقاطی فعالیت خواهد داشت نقش اصلی این موج بارشی احتمالا در مرحله اول جنوب غرب کشور استان بوشهر و خوزستان خواهد بود
▪️به تدریج ممکن است مناطقی دیگری از جنوب مثل هرمزگان فارس و کرمان نیز تحت تاثیر این موج بارشی قرار بگیرند گرچه فعلا برای این مناطق تغییرات به نسبت بالا می باشد و نمی توان نظر قوی داد.
▪️طی روز های پیش رو و در پست های بعدی ان شا الله به جزئیات تکمیلی تر از فعالیت این موج بارشی که جنوب کشور را تحت تاثیر قرار می دهد خواهیم پرداخت.