۱. عزیزانم لطفا فردای زایمان نرید دیدن زائو ،

خانمی که تازه زایمان کرده به اندازه کافی درگیری بچه داری و درد زایمان هستش نیازی نیست بلافاصله به دیدنش برید۲. ازقیافه مادر که وای چرا شکمت هنوز بزرگه ، چقدر رنگ روت پریده صحبت نکنید ! زن زائو بسیار حساس هست و فقط بهش انرژی مثبت بدید .۳. نیازی نیست کودک یک روزه بغل کنیم و یا از اینکه چقدر قرمزیا چقدرسیاهه صحبت کنیم .۴. اگر رفتید خواهشاً مثل مهمون نشینید و خودتون به امور رسیدگی کنید و توقع پذیرایی نداشته باشید نیاز به حضور آقایان هم نیست یادمون باشه از هر ۶ زن یک زن به افسردگی بعد از زایمان مبتلاست پس شما به این افسردگی دامن نزنید .