-1 اگه بچه تون دستشو توی شلوارش میکنه 

نگید بی تربیت دستتو در بیاد از تو شلوارت یه جورچین یا مکعب روبیک بدین دستش و بگین میتونی اینو حل کنی . ( دستش و ذهنشو مشغول کنید )


-۲ اگه دستشو توی بینی ش میکنه

 نگین چند بار بهت بگم دستتو توبینیت نکن زشته ، یادش بدین صبح میره دستشویی ، فین کنه . و هر وقت خواست دستشو ببره تو بینیش ، بگین گوشاتو بگیر ببین من چی میگم تا کم کم عادتش از سرش بره .


-۳ اگه میگه مامان من حوصله ام سر رفته میای باهام بازی کنی

 نگید عزیزم الان دارم ناهار می کنم وقت ندارم ، بیست تا نخود و لوبیا رو بریز توی یه پیاله و بگو عزیزم میتونی اینارو از هم جدا کنی و بعدشم ازش تشکر کنید و ببینید چه ذوقی میکنه .

۴_اگه وقتی کسی میاد خونتون شیطنت می کنه

نگید تو چرا امشب انقد بچه بدی شدی خاله دیگه خونمون نمیادا . اون میخواد جلب توجه کنه بهش بگین عزیزم برو دفتر نقاشیتو بیار و به خاله نقاشی هاتو نشون بده و از خاله یه نقاشی بکش و بهشون هدیه بده تا با خودشون ببرن . حالا ببین چطوری کیف می کنه