۱. به پسرتان مسئولیت هایی واگذار کنید ؛

اجازه بدین در کارهای خانه کمکتان کند . مثلا بگید : پسرم میشه سفره رو پهن کنی .

۲. بگذارید احساساتش را بروز دهد ؛ جملاتی مثل مرد نباید گریه کنه کاملا غلط است.

۳. محبتتان را فیزیکی به پسرتان نشان دهید ، 

او را محکم بغل کنید و ببوسید ... بگید توهدیه خدا به منی .

۴. مانع شیطنت‌های اون نشوید.

او نیاز دارد انرژی اش را تخلیه کند اجازه دهید شلوغ بازی کند.