‍ 🔶🔹۵ اشتباه مرگبار بعد از غذا خوردن :
🔹نوشیدن چای : یبوست
🔸خوردن میوه : نفخ معده
🔹دوش گرفتن : دیر هضم شدن غذا
🔸خوابیدن : تورم، زخم معده و سکته
🔹سیگار کشیدن : اسیدی شدن‌ محیط معده.