هواشناسی

بارش شدید در راه ایران ال‌ نینو به خشکسالی ایران پایان می‌دهد

/post-194

ال نینو به خشکسالی ایران پایان می‌دهد؟ | بارش‌ها در این مناطق بیشتر از نرمال خواهند بود | کارشناس هواشناسی: اکثر سدها و تالاب‌ها امسال آبگیری می‌شوند پیش‌بینی‌ کارشناسان هواشناسی حاکی از وضعیت بهتر بارش‌ها در کشور نسبت به سال گذشته است اما در سال آبی جدید بارش‌ها متمرکز بر نوار شمالی کشور است و سایر نواحی کشور وضعیت مناسبی ندارند