1_به کودک یاد بدید اگر کسی به اندام خصوصیش دست زد حق داره با بلند ترین صدای ممکن جیغ بزنه و اینکارش اصلا اشتباه نیست و حق با اونه.
2_به کودک یاد بدید اگر با همبازیش دعواش شد و همبازیش شروع به کتک زدن کرد , حق داره از خودش دفاع کنه و میتونه اینجور مواقع با صدای بلند بگه حق نداری من و بزنی.

3_به کودک یاد بدید اگر به هر دلیلی خسته بود و دلش نمیخواست با کسی صحبت کنه و یا بازی کنه حق داره به بازی ادامه نده و مجبور نیست با اجبار چیزی رو تحمل کنه.

4_به کودک یاد بدید اگر سرکلاس چیزی رو متوجه نشد حق داره از معلمشسوال کنه و اصلا خجالت نداره .