۱. وقتی نقطه ضعف هاشو جلوی خاله  عمو و دایی میگین و بچه این حرفارو میشنوه .
۲. وقتی که از مدرسه میاد و مدام میپرسین امتحان چطور بود؟ چند شدی ؟ بجای این سوالا بگید : بیا یه غذای مخصوص و خوشمزه برات پختم .

 ۳ وقتی به بچه میگین : مگه تو عقل نداری ؟ از خودت خجالت بکش ممکنه بچه حالت دفاعی بگیره و جوابتون بده اما از درون دلش  شکسته

۴. وقتی برای ریختن غذا روی فرش بچه رو سرزنش میکنید و میگید : مگه کوری !! یادتون باشه کودکان توهین سریع متوجه میشن .
۵. وقتی جنگ نمره رامیندازین و میگین : چی تو از فلانی کمتره که 20 نمیشی ؟ اگر اینکارو میکنید باید بگم شما یک والدکمال گرا و مقایسه گر هستید

 ۶ وقتی مسئولیت انتخاب اشتباهتون رو به گردن بچه می اندازین و میگین : من بخاطر تو این جهنم تحمل میکنم . یادتون باشه شما خواستید بچه به دنیا بیاد و نباید طلبی داشته باشین .