اگر کودک به طبقه بندی اشیا علاقه زیادی دارد بچه هایی که وسایل و اسباب بازی‌هایشان را بر اساس رنگ, اندازه یا شکل می‌چینند یا در موقع ورود به خانه کفش‌های خود را جفت می‌کنند یک متفکر تحلیل گر و منظم هستند. از بازی‌هایی با الگوی جفت کردن و فعالیت‌های تقویت ریاضی در پرورش استعداد این 6 کودکان استفاده کنید.
اگر کودک بی وقفه حرف می زند کودک پر حرفی که می‌تواند داستان‌های مختلف را بهم ربط دهد و تلاش می کند با حرف هایش شما را قانع کند. برای تقویت استعداد این بچه ها بگذارید تا برایتان داستان بگویند. صدایش را ضبط کنید.کتاپ‌هایی که دارای کلمات بیشتری نسبت به تصویر هستند‌را  تهیه کنید.

اکر کودک همه جیز را دستکاری.می کند برای تقویت استعداد کودکی که اسباب بازی‌ها را باز می‌کند تا کار کرد آن را بفهمد و ساختن خانه و یا بلوک های خانه سازی را دوست دارد. به زبان ساده برایش نحوه کار کردن وسایل مکانیکی را توضیح دهید و اسباب بازی‌هایی بخرید که امکان خراب کردن و بازسازی آن وجود داشته باشد.

اگر کودک خیالبافی می کند این کودکان با دوستان خیالی خود زندگی می‌کنند و در اوقات فراغت تقاشی می‌کشند. در هنگام بروز مشکل از راه حل‌های خلاقانه استفاده می‌کنند. برای تقویت استعداداین کودک به قصه‌های خیالی‌اش گوش دهید. فعالیت های هنری و یادگیری موسیقی انتخاب مناسبی  برای این کودکان است.
اگر کودک به حل پازل علاقه زیادی دارد کودکی که حل کردن پازل را دوست داردو قطعه مناسب را بار اول در جایدرست میگذارد.دارای استعداد بزرگی در کشف نقاط مبهم است. برای تقویت این استعداد پازل و جدول برایشان تهیه کرده و بازی  های مرتبط با چیدن منظم اشیا  برایشان بگیرید.
اگر کودک در قبال هر چیزی خود را مسئول می داند این بچه ها در بازی و فعالیت مختلف تمایل به رهبر بودن دارند. برای تقویت این ویژگی» برای حل مشکلات از او کمک بگیرید.کارهای خانه مثل مرتب کردن لباس ها را به عهده او بگذارید و به او فرصت دهید تا وسایل  اتاقش را به سلیقه خود مرتب کنده
اگر کودک پرجنب و جوش است و نمی تواند آرام بگیرد این کودک هر کاری را با عجله انجام می‌دهد و از وسایل متحر ک خوشش می‌آید. کارهایی همراه با حر کت و عمل فیزیکی باشد را دوست:دارد. آنان در آینده مشاغلی را انتخاب می‌کنند که پشت میز نباشد. فعالیت‌های فیزیکی را در پرنامه روزانه اش قرار دهید و تا می توانید آن‌پرنامه  تکراری روزانه پرهیز کنید.