بیشینه دمای امروز ایستگاه های بیشتر از مثبت ۴۶ درجه :

🔥 شبانکاره‌ : ۵۶ +

🔥 آب‌پخش : ۵۲.۶ +

🔥 برازجان : ۵۱.۲ +

🔥 خورموج : ۵۰.۷ +

🔥 اهرم : ۵۰.۶ +

🔥 امیدیه : ۵۰.۲ +

🔥 آغاجاری : ۴۹.۸ +

🔥 هندیجان : ۴۹.۶ +

🔥 دژگاه‌دهرم : ۴۹.۶ +

🔥 کورده : ۴۹.۳ +

🔥 اهواز : ۴۹.۳ +

🔥 بندرماهشهر : ۴۹ +

🔥 بندردیلم : ۴۸.۸ +

🔥 مهران : ۴۸.۷ +

🔥 گتوند : ۴۸.۶ +

🔥 شوش : ۴۸.۶ +

🔥 رامهرمز : ۴۸.۶ +

🔥 خشت : ۴۸.۶ +

🔥 بستان : ۴۸.۶ +

🔥 آبادان : ۴۸.۶ +

🔥 افزر : ۴۸.۵ +

🔥 لامرد : ۴۸.۴ +

🔥 بهرگان : ۴۸.۴ +

🔥 صفی‌آباددزفول : ۴۸.۳ +

🔥 شوشتر : ۴۸.۳ +

🔥 شهداد : ۴۸ +

🔥 خرامه : ۴۷.۹ +

🔥 بهبهان : ۴۷.۹ +

🔥 ریگان : ۴۷.۸ +

🔥 دهلران : ۴۷.۸ +

🔥 مسجدسلیمان : ۴۷.۴ +

🔥 کشاورزی اهواز : ۴۷.۴ +

🔥 فهرج : ۴۷.۴ +

🔥 بافق : ۴۷.۳ +

🔥 شادگان : ۴۷.۱ +

🔥 قیروکارزین : ۴۷ +

🔥 دلگان : ۴۷ +

🔥 کوهک : ۴۶.۹ +

🔥 لیکک : ۴۶.۸ +

🔥 فراشبند : ۴۶.۶ +

🔥 حسینیه : ۴۶.۵ +

🔥 لالی : ۴۶.۴ +

🔥 طبس : ۴۶.۳ +

🔥 دهسلم‌نهبندان : ۴۶.۳ +

🔥 خنج : ۴۶.۳ +

🔥 بردخون : ۴۶.۳ +

🔥 لنده : ۴۶.۲ +

🔥 مرز خسروی : ۴۶.۲ +

🔥 بستک : ۴۶.۲ +

🔥 قصرشیرین : ۴۶ +

🔥 امام‌زاده‌جعفر : ۴۶ +

● بیشینه دمای امروز تهران : ۳۹.۶ +