۱.داداشم همه فن حریفه اینقدر وارده توی فلان کار که هیچ کس حريفش نیست 
خانم اینو نگوا والا شأآن برادرت رو بالا نمیبری فقط از این به بعد هر کاری داشته باشی همسرت میگه بگو داداشت انجام بده.
۲.تنها تکیه گاهم بابامه. کسی نمیگه باباتون تکیه گاهتون نیست! اما چه نیازه به همسرتون بفهمونیدش؟ اینجوری همسرتون میگه خب اینکه تکیه گاهش یکی دیگه اس پس منم تکیه گاه یکی دیگه میشم.
۳.من از این خونه میرم.
انقدر خودتون رو جدا از خونه زندگیتون ندونید و هی این جمله رو تکرار نکنید! چون همسرتون هم کم کم مدعی ميشه و وقتی اتفاقی میفته میگه ناراحتی برو خونه ی بابات!
۴.ناراحتی برو دنبال یکی دیگه! خواهشا هرگز چه توی دعوا چه توی بحث چه توی شوخی از لفظ "برو یکی دیگه رو بگیر". و یا آوردن "اسم خانومای دور و بر همسرتون" استفاده نکنید و حرمت رو نشکنید.
۵.اینا بچه های منن.
بچه شما یا بچه همسرتون وجود نداره! عین جمله بچه هام همسرتون رو از فرزندانتون ناخود آگاه دور میکنه؛ پس این جمله رو هم حذف کنید.

۶.فحش ممنوع!
هرگز و هرگز نگذارید روتون تو روی هم باز شه. اگه تا الان هم توی دعوا با همسرتون فحش میدادید. این دفعه سکوت کنید و بگید خیلی زشته که به هم فحش بدیم بگذارید شرمنده بشن.
  به نظر  شما  چه حرفی هرگز نباید در مکالمات با همسرتون گفته بشه یادتون باشه ما اینجا قراره در کنار هم رشد کنیم پس من هم به نظر شما برای رشد احتیاج دارم