🔹 یک زندگی مشترک موفق و سالم بر پایه برابری، احترام متقابل و همکاری بنا شده است. هر دو طرف باید به نظرات و نیازهای یکدیگر احترام بگذارند و در تصمیم‌گیری‌ها و انجام مسئولیت‌ها به صورت مشارکتی عمل کنند.🤝


🔹برابری و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به کاهش تنش‌ها و درگیری‌ها کمک کند، زیرا هر دو نفر احساس می‌کنند که صدایشان شنیده می‌شود و نیازهایشان مورد توجه قرار می‌گیرد.


😊 #همسرداری