‍ ‍ طلاق عاطفی
نشانه های طلاق عاطفی کدامند؟

👈کاهش چشمگیر وقت گذاشتن برای همدیگر.
👈 کاهش وابستگی ها و گیرایی های همسران در رابطه با همدیگر
👈 افزایش سرگرمیهای برون زناشویی و تمرکز بر مسائل بیرون از خانواده
👈فاش شدن رازها و اشتباهات همسران در بیرون از خانواده .
👈 عدم استفاده از راهبردها حل مسئله.
👈 کاهش میزان نوازش کلامی،  جسمی و روابط جنسی که منجر به از دست دادن روابط عاطفی و وفاداری و زمینه ساز روابط فرا زناشویی خواهد شد.
👈عدم اعتماد همسران به یکدیگر در حل مشکلات و یاس و نامیدی در حل مسائل که منجر به ادامه مشاجره در خانواده میشود.
👈وقت گذاشتن بیش از اندازه برای فرزندان و غافل شدن از روابط بهینه زناشويي که منجر به تشکیل ائتلافی علیه همسر دیگر میشود.
👈 به رخ کشیدن اشتباهات یکدیگر.
👈پرداختن به مسائل گذشته به جای اندیشیدن به مخاطرات پیش رو.
👈کاهش شور و هیجان در زندگی.
👈پرداختن به سریال ها و برنامه های تلویزیون به جای صرف وقت برای همدیگر.
👈 عدم پذیرش مشکل یا ماندن در وضعیت سکوت.