♦️شما چطوری نظم رو به کودکتون آموزش میدید؟🤔


  🔹آموزش نظم به کودکان از طریق بازی یک روش مؤثر و جذاب است. بعد از بازی کردن، از کودک خود بخواهید اسباب‌بازی‌هایش را جمع کند. می‌توانید این کار را به یک مسابقه تبدیل کنید و مثلاً بگویید: «ببینیم تو می‌تونی سریع‌تر از من اسباب‌بازی‌ها رو جمع کنی؟» ▫️این روش باعث می‌شود کودکان با علاقه بیشتری مفاهیم نظم و ترتیب را بیاموزند.😍 #تربیت_فرزند