♦️وقتی همسرتون عصبانی هست، خشمش رو تغذیه نکنید😡

  🔹یکی از ویژگی های مهم خشم، موقتی بودنش هست که بعد از گذشت چند دقیقه فروکش میشه. در همچین موقعیتی اگر صبر کنید همسرتون بالاخره آروم میشه اما اگر خشم او را با مقابله به مثل یا حرف های ناخوشایند تشدید کنید ممکنه این ناراحتی ساعت ها و حتی روز ها طول بکشه😔

  🔸خشم تمام می شود اما چیزهایی که در اوج بگو مگو ها به هم می گویید ممکن است زخم هایی همیشگی به جا بگذارد و باعث ایجاد کدورت شود.