♦️اگر به نیاز های فرزندت توجه نکنی باید منتظر خودخواه شدنش باشی😳

  🔹وقتی به نیازهای بچه ها توجه نمی‌کنیم اینجوری میشه که با خودخواهی می‌خوان توجه ما رو جلب کنن.

🔹وقتی نیازاشون برآورده نشه، فکر می‌کنن باید خودشون مسئولیت همه چی روبه عهده بگیرن.😔 

🔹اگه محبت و توجه نبینن، یاد نمی‌گیرن به بقیه توجه کنن؛ بی‌توجهی باعث عصبانیتشون می‌شه و خودخواهی می‌کنن.😤 

🔸 پس بهتره به نیازهای اساسی بچه‌ها توجه کنیم، به حرفاشون گوش بدیم و با رفتارهای خودمون، همدلی و توجه رو بهشون یاد بدیم. 

#تربیت_فرزند