♦️همکاری مرد با خانومش تو کارای خونه، نشونه «زن ذلیلی» نیست❌ 

🔹وقتی زن و مرد با همدیگه برای انجام کارهای خونه دست به کار میشن احساس همبستگی و تعامل بینشون بیشتر میشه 👩‍❤️‍👨

  🔹مشارکت در کارهای خونه باعث میشه که هر دو طرف به یک اندازه احساس مسئولیت و ارزشمندی داشته باشن.😌

  🔹 وقتی مرد با همسرش همکاری می کنه قطعا کارها خیلی زودتر به اتمام میرسه و فرصت های بیشتری برای استراحت و تفریح باهم پیدا می کنن.🚙 #همسرداری