♦️کم رو بودن کودک چه عوارضی می تونه داشته باشه؟*

🔷محدودیت در فرصت‌ها:* کودکان کم رو از شرکت در فعالیت‌های سرگرم کننده یا پاداش دهنده حتی پذیرفتن مسئولیت های کوچک خوددادری می کنند.  

 🔷ارتباطات ضعیف: کمرویی باعث می شود کودکان در برقراری ارتباط با دیگران یا بیان احساسات خود دچار مشکل شوند وبا افراد کمی دوست شوند.  

🔷افزایش احساس تنهایی و بی اهمیتی کودکی که با هم سن و سال های خود نمی تواند ارتباط برقرار کند همیشه حسرت بازی های دسته جمعی وکودکانه را دارد و روز به روز خودش را تنها تر می بیند و از عزت نفسش کاسته می شود.   

🔷بیماری های جسمی

کم رویی در کودک می تواند منجر به اثرات فیزیکی چون سرخ شدن، لکنت زبان، ولرزش بدن شود. «مبحث #کم_رویی_کودک قسمت چهارم» #تربیت_فرزند