*♦️اگه اینجوری با کودکتون رفتار کنید دچار کم رویی نمیشه❗️*

🔷به جای تمسخر یا اجبار کودک به برقراری ارتباط با دیگران، با آنها همدلی و مهربانی کنید. 

  🔷آن‌ها را مجبور نکنید مستقیماً به سراغ یک بزرگسال ناآشنا بروند. در عوض بزرگسالان را تشویق کنید تا به آرامی و با بازی کردن به کودکان نزدیک شوند.

🔷به کودک کمک کنید احساسات خود را بازگو کند. زمانی که احساس کردید کودک شما ترسیده با او در مورد آن موضوع صحبت کنید.  

🔷از دلداری بیش از حد پرهیز کنید. دلداری دادن بیش از حد این پیام را می‌فرستد که کودک واقعا در یک موقعیت ترسناک قرار دارد.  

🔷رفتار شجاعانه کودک را تشویق کنید. مثلاً زمانی که به دیگران پاسخ می‌دهد، چیز جدیدی را امتحان می‌کند یا تماس چشمی برقرار می‌کند، اورا تحسین کنید

. «مبحث #کم_رویی_کودک قسمت پنجم» #تربیت_فرزند