نقشه  بارشی شنبه ،یکشنبه و دوشنبه هفته پیش رو. ...# ورود سامانه بارشی در هرمزگان از شنبه۱۳آبان تا اواسط و احتمالا اواخر هفته پیش رو.   رخداد بارش پراکنده گاها رگباری شدید نقطه ای و رعدوبرق بهمراه تندباد لحظه ای در برخی نقاط هرمزگان، بویژه ارتفاعات ،برخی نقاط ساحلی، تنگه هرمز ،مناطق شمالی،مرکزی و شرقی استان.  # احتمال تقویت نقطه ای موج در برخی نقاط شرقی و شمالی دور از انتظار نخواهد بویژه روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۴و۱۵آبان ماه.  لازم به ذکر است که موج فراگیر نخواهد بود و پراکنده و نقطه ای عمل خواهد کرد.  به امید رحمت الهی✋🏻🌧️