🎥🌪شکل‌گیری پدید ه ی جالب و نادر (واتراسپات) در کیش

➖گردبادی بزرگ دیروز در حوالی کیش جولان داد.