اکثر افراد خواص و ویژگی‌های رنگ‌ها را می‌شناسند و از آن استفاده می‌کنند. اما در مقابل برخی دیگر با آن بیگانه‌ هستند و به راحتی از کنارش می‌گذرند. در این مطلب از مجله افرا  به بررسی شخصیت افرادی که مشکی می‌ پوشند بپردازیم.

رنگ سیاه

رنگ‌های سفید و سیاه خالص‌ترین شکل رنگ هستند و معنای سادگی و اداری بودن را می‌رسانند. رنگ مشکی معنی قدرت، رمز آلود بودن و ظرافت و بعضی اوقات معنی ترس و ناشناخته بودن را منتقل می‌کند. رنگ مشکی در صورتی که با رنگ‌های دیگر به‌کار برده نشود، خیلی سرد و خشک به‌نظر می‌رسد.

  • سیاه تمام نور‌ها در طیف رنگ‌ها را جذب می‌کند.
  • سیاه در ضمن قادر است قدرت رشد و تغییر ما را بگیرد، ما معمولا برای پنهان شدن از دنیا، در رنگ سیاه مخفی می‌شویم.

برای اینکه شناخت بهتری از خود داشته باشید به مطلب اگر این نشانه‌ها را دارید، شکاک هستید! سر بزنید.

شخصیت‌شناسی رنگ مشکی

جرات و اعتماد

آن‌ها در اغلب موارد از ظاهر خود مطمئن هستند و نیازی به جذب کردن دیگران و تفاخر ندارند. مصمم هستند و با اعتماد به نفس و در کل شیک به نظر میرسند.

عاطفی بودن از شخصیت افرادی که مشکی می‌پوشند

وسیله‌ای که میتوانند به وسیله آن نشان دهند به اطرافت بی توجه هستند، ولی در حقیقت آن‌ها بسیار عاطفی میباشند، ولی تمایل دارند تا نقاط ضعف و ترس خود را مخفی کنند.

پیشرو

اگر برای بیشتر روز‌ها ازاین رنگ استفاده میکنید، باید گفت که انگیزه‌های درونی قدرتمندی شما را احاطه کرده که شما را به سمت تحقق آن‌ها میکشاند.

تلاش برای حمایت از خود

روانشناسان عقیده دارند افرادی که و لباس‌هایی با رنگ مشکی به تن دارند، همواره تمایل دارند احساسات خود را پنهان کرده و فاصله‌ای میان خود ودیگران ایجاد کنند تا کسی ضعف و فروپاشی درونی آن‌ها را احساس نکند.

جدیت از شخصیت افرادی که مشکی می‌پوشند

علاقه‌مندان به این رنگ، تمایل شدیدی به جدیت به صورت خاص و عام دارند و همیشه دوست دارند موفق شوند و کار‌ها را به سرانجام برسانند. با وجود این، این قبیل افراد به سختی خودرا میبخشند و به سختی از زندگی لذت میبرند.

استقلال طلبی

آن‌ها فردی مستقل هستند که به دستاورد‌ها و فعالیت‌های خود افتخار میکنند، لجباز هستند و دوست ندارند از کسی کمک بخواهند و اصلا علاقه‌ای به سلطه‌گری ندارند.

درون‌گرا و محافظه‌کار

افراد درون‌گرا برای اینکه دیگران از درونیات آن‌ها باخبر نشوند، از این رنگ استفاده می‌کنند.