🔻برسی ها و خروجی جدید ترین آپدیت مدل های هواشناسی نشان دهنده از شروع دوره بارشی در برخی از نقاط جنوبی کشور از اواسط آبان است.
▪️مطابق این الگو ها  اولین موج بارشی  در اواخر همین هفته از سمت دریای سرخ با ماهیت سودانی گرم و مرطوب به تدریج فعالیت خودشو از جنوب غرب کشور شروع خواهد کرد.
▫️این بارش ها که طبق تقویم محلی سواحل نشینان خلیج فارس معروف است به اغتشاشات لهیمری تقریبا هر ساله در ابتدای سال زراعی در اواسط ابان ماه رخ می دهد و گاها به طوفان های شدید محلی تبدیل می شود.
▪️تاثیرات این ناپایداری ها برای اواخر هفته جاری  طبق خروجی فعلی مدل ها در برخی از نقاط  جنوبی از جمله بوشهر خوزستان فارس و کرمان تقریبا تایید شده است اما برای مناطق پایین تر با توجه به کشیده شدن پشته پر ارتفاع جنب حاره و استقرار آن در این مناطق فعلا بارش ها به تایید نرسیده و نسبتا متغیر است.
▫️همچنان برای مناطق پایین تر مثل هرمزگان امید است* اما نیاز به زمان دارد ببینیم در آپدیت های بعدی شرایط به چه شکل خواهد بود که جزئيات تکمیلی از فعالیت این موج بارشی در پست های بعدی اطلاع رسانی می شود/و الله اعلم