چطور میشود رایحه ادکلن را تقویت کرد

چرا بوی عطرمان نمی ماند ؟

/why-doesn-t-the-smell-of-our-perfume-stay

چرا عطرمان پراکندگی ندارد ؟ چرا بوی عطرمان نمی ماند ؟ چطور می شود رایحه عطر و ادکلن را تقویت کرد ؟